Борд
Президент Стоян Михалев Вицепрезидент Александър Георгиев Секретар Изабел Ташева Ковчежник Иван Иванов Церемониалмайстор Георги Кърджилов
Членове
Джулия Данаилова член Ивайло Андонов член
Анелия Калчева Президент 2013/2014 Александър Мазнев член Виктория Георгиева
Иван Лазаров Чартър Президент Иван Илиев член Илина Дякова член Инна Панкова член Кристиян Бегажев член
Магдалена Малчева член Михаил Методиев член Никол Войчева член Павел Софрониев член Симеон Спасов член
Станислав Милков член Христина Терзиева Президент 2012/2013
© 2016 ROTARACT VARNA-EUXINOGRAD ALL RIGHTS RESERVED